جلوگیری از پوکی استخوان

درمان پوکی استخوان امکان پذیر است؟

درمان پوکی استخوان بر خلاف آنچه در گذشته تصور میشد، به دو شکل دارویی و غیر دارویی قابل درمان و بهبود است. با توجه به شایع بودن پوکی است...

ادامه مطلب