سال ها پیش زمانی که در حوزه ی تجهیزات پزشکی فعالیت می کردیم متوجه موضوع ناراحت کننده ای شدیم!

هر روز تعداد زیادی از بیماران یا بستگان آنها نسخه در دست در خیابان های شهر به دنبال یک دارو یا محصول خاص بودند واز این فروشگاه به فروشگاه بعدی می رفتند تا شاید بتوانند برای درمان بیماری خود اقدامی انجام دهند. در پایان هم بعد از صرف زمانی زیاد یا آن محصول را پیدا نمی کردند و یا از سر اجبار با قیمت چند برابرمیزان واقعی، مجبور به تهیه آن می شدند.

با دیدن این صحنه های ناراحت کننده برآن شدیم تا راه حلی برای رفع این چالش بزرگ پیدا کنیم.
در این راستا با راه اندازی سایت رسپینامد تمام تلاشمان این است که هیچ بیماری، برای تهیه تجهیزات موردنیاز درمان خویش دچار سردرگمی نشود و با سریع‌ترین راه و بهترین قیمت نیازهای خود را مرتفع کند.فروشگاه رسپینامد عرضه کننده کلیه تجهیزات پزشکی در خدمت هم‌وطنان عزیزمان است.

باشد که با لطف ایزد منان در جهت نیل به این هدف والا فائق آییم .